Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016
Video dự án

Giá vàng SJC

Ngoại tệ

16693.
17064.
211.87
215.93
2836.8
2893.9
24286.
24577.
Đà Nẵng 26°C
Hải Phòng 25°C
Nha Trang 26°C
Pleiku 22°C
Sơn La 22°C
T.P Hồ Chí Minh 25°C
Hà Nội 26°C
Việt Trì 26°C
Vinh 26°C
Cập nhật lúc: :1h - 21/10/2016
Thống kê website
Lượt truy cập: 2450705
Đang Online: 90
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý III năm 2011 10/10/2011 2:12:47 PM Ngày 10 tháng 10 năm 2011, Đảng ủy Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tiến hành họp Đảng ủy Công ty, đánh giá sơ kết công tác Đảng quý III và Chương trình Công tác Đảng quý IV năm 2011. Về dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Gia lý - UVBTV Đảng ủy Khối DN Tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy Công ty.Sau đây là toàn bộ các nội dung của báo cáo sơ kết công tác đảng quý III năm 2011 của Đảng ủy Công ty.

ĐẢNG ỦY KDN TỈNH PHÚ THỌ

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP LICOGI 14

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

         Việt Trì, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ III

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ IV NĂM 2011

----------------

 

A. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ III NĂM 2011

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình công tác của Đảng bộ Công ty. Với các Nghị quyết và chương trình công tác nêu trên; Đảng bộ Công ty cổ phần LICOGI 14 báo cáo sơ kết công tác Đảng qúy III và xây dựng chương trình công tác Đảng quý IV, năm 2011 như sau:

1. Về thuận lợi

Ngay từ đầu đầu quý III năm 2011 được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Công ty XD&PT Hạ tầng, sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, Ban Ngành và các tổ chức tín dụng trong và ngoài tỉnh.

Đảng bộ Công ty có một khối đoàn kết nhất trí cao, luôn nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên đều ở các vị trí chủ chốt, trẻ nhiệt tình với công tác. Đây là yếu tố rất cơ bản trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên được tăng thêm về số lượng mạnh về chất lượng, năng lực công tác, công tác quản lý không ngừng được củng cố về mọi mặt, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Qua đó, từng bước khẳng định năng lực và hiệu quả đào tạo của Công ty trong đó Đảng bộ và đảng viên làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo và điều hành trong quá trình thực hiện.

2. Về khó khăn

Tất cả những thuận lợi trên cùng với những thành tích đạt được và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành. Song Đảng bộ Công ty còn gặp số ít khó khăn cần phải cố gắng vượt qua:

- Hầu hết cán bộ, đảng viên đều ở các vị trí công tác khác nhau, có nhiều đồng chí kiêm nhiệm nhiều công việc và một số đồng chí tham gia học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác, do vậy khả năng gánh vác công việc cùng với Đảng bộ của từng đồng chí cũng thể hiện chưa được nhiều.

- Cơ sở vật chất có được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và kịp thời, Các dự án xây dựng, mở rộng và nâng Công ty, xây dựng mới nhà ăn, nhà khách.... đã được triển khai nhưng vẫn còn chậm.

- Về quy mô các dự án cũng như các công trình thi công ngày càng phát triển nhưng đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa đồng bộ, Công ty phải thuê thêm nhiều nhân công bên ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ cũng như kế hoạch chung của Công ty.

- Vấn đề về đạo đức lối sống, đối với cán bộ, đảng viên được đảm bảo tốt. Tuy nhiên đối với Công nhân vẫn còn số ít Công nhân chưa thực hiện đúng theo nội quy, quy chế của Công ty. Ngoài ra những mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động không nhỏ đến nhận thức lối sống và động cơ lao động của CNV gây không ít khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ toàn diện của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng

Công tác này được Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng Gián đốc Công ty quan tâm sâu sắc, định kỳ các cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy hàng tháng đều định hướng cho các Chi bộ trực thuộc sinh hoạt các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CNV và cán bộ quản lý.

Tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”.

Qua học tập nghiên cứu và sinh hoạt các chuyên đề về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, nhận thức tư tưởng của cán bộ - Đảng viên – công nhân viên và người lao động ngày càng sâu sắc, vững vàng hơn, tính năng động, chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của án bộ - Đảng viên – công nhân viên và người lao động được nâng lên khá rõ nét.

Trên cơ sở đó đã góp phần xây dựng nội bộ Đảng có những chuyển biến tích cực trong đấu tranh xây dựng nội bộ, thực hiện kỷ cương nền nếp được củng cố có tác dụng tốt đến việc hoàn thành nhiệm vụ các mục tiêu đã đề ra.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đảng bộ coi đây là công tác trọng tâm không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn về đội ngũ CBCNV, về cơ sở vật chất trang thiết bị - kỹ thuật để đa dạng hoá các loại hình kinh doanh.

Phối hợp với các Chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ và chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ mục tiêu của công chuyên môn phù hợp với hình thức đa dạng, tổ chức tốt khâu tuyển dụng, thường xuyên bám sát thực tiễn, coi trọng công tác tìm kiếm việc làm, từng bước thực hiện việc thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ, mỹ thuật, giữ vũng uy tín với đối tác, thường xuyên đổi mới phương pháp, nghiệp vụ đấu thầu theo hướng hoàn thiện các kỹ năng cơ bản cho cán bộ chuyên môn.

Xuất phát từ nhu cầu chung của xã hội và các ngành, địa phương trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô, loại hình kinh doanh, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà.

- Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể: (có bảng tổng hợp đính kèm)

Kết quả đã đạt được thể hiện sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Đảng bộ, HĐQT, Ban tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác.

3. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên

3.1.Công tác tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức cán bộ, tương đối phù hợp với trình độ chuyên môn theo yêu cầu sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty, Đảng bộ Công ty chú ý quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, tác phong và đạo đức tốt để bổ sung vào vị trí lãnh đạo theo yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. Đảng bộ đã chỉ đạo công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo tinh thần của nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) và hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý Công ty 05 đ/c trong đó có 03 đ/c bổ sung vào giai đoạn 2010 – 2015. Điều động 01 cán bộ, bổ nhiệm 04 cán bộ.

3.2. Công tác đảng viên

Công tác quản lý đảng viên được quan tâm hơn, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ những đảng viên kém năng động. Đồng thời tạo điều kiện có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kịp thời. Trong quý III, năm 2011 tổng số đảng viên: 43 đ/c trong đó có 03 nữ, chính thức 31 đ/c.

Thực hiện tốt các kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc đưa đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đảm bảo sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ định kỳ đúng nội dung và chất lượng, thường xuyên giới thiệu, góp ý tự phê bìnhvà phê bình đối với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, gắn kết với việc phân tích đánh giá chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

            Đảng ủy lãnh đạovới chính quyền kết hợp cùng cácđoàn thể tăng cường theo dõi phát hiện những diễn biến lệch lạc về tư tưởng, hành vi, thái độ của cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời uốn nắn, xử lý chấn chỉnh.

Thẩm tra hồ sơ lý lịch của các đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng trước khi trình lên Đảng ủy cấp trên theo đúng nguyên tắc điều lệ Đảng quy định, giải quyết kịp thời những mâu thuẩn phát sinh trong nội bộ Công ty, bảo vệ nội bộ luôn được trong sạch vững mạnh.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ Đảng và trong cơ quan.

Kiểm tra kỷ cương - kỷ luật trong Đảng, chống tư tưởng an phận, tránh né đụng chạm kiên quyết đấu tranh xử lý những sai phạm, những biểu hiện bất phục tùng tổ chức - kỷ luật của Cán bộ đảng viên và quần chúng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Từ đầu quý đến nay công tác kiểm tra, giám sát hoạt động được thường xuyên theo đúng chương trình kế hoạch định kỳ, kiểm tra giám sát việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiểm tra chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng bộ và các điều đảng viên không được làm, thẩm tra và rà soát nắm rõ tình hình lý lịch và lịch sử bản thân của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên, sàng lọc hồ sơ phân loại cán bộ để quản lý phân công cán bộ cho phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường công tác.

6. Công tác Đoàn thể

Đảng ủy lãnh đạo Đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ đối với công tác Đoàn thể đi sâu vào 03 mặt công tác: Tư tưởng - Chính trị, xây dựng tổ chức và thực hiện các phong trào hành động có hiệu quả.

6.1. Công Đoàn cơ sở

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chủ trương chính sách nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước nhằm nâng cao quan điểm lập trường của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Đồng thời vận động Công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” gắn với chương trình hành động của chính quyền đảm bảo nâng cao chất lượng, tiến độ thi công các công trình đạt chất lượng, hiệu quả kinh tế của Công ty. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức người công nhân trong thời kỳ mới.

Tổ chức các buổi thăm quan, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên, người lao động đặc biệt là các đồng chí là cán bộ công nhân viên nữ trong công ty.

6.2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Đoàn cấp trên đã tạo điều kiện cho BCH Đoàn Công ty cùng đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh các mặt hoạt động phong trào, thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp vững bước tiến lên trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hoạt động của Đoàn thanh niên bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng phong phú, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động.

Đoàn Công ty thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, của Đoàn cấp trên, qua quá trình hoạt động đạt được một số kết quả:

+ Phối hợp tổ chức lớp học bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho hơn 30 đoàn viên- thanh niên học tập.

+ 12 Đoàn viên đạt thành tích tốt trong phong trào hiến máu nhânđạo.

+ Tham gia hưởng ứng tốt phong trào “An toàn VS-LĐ” do Tỉnh Đoàn phát động với 30 lượt CBCNV tham dự.

7. Những kinh nghiệm được rút ra

Toàn thể Đảng bộ, đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động được học tập rèn luyện thực tiễn, vững vàng kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào chủ trương đổi mớiđất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tập thể đoàn kết gắn bó một lòng yên tâm phục vụ công tác và có ý chí thống nhất xây dựng Công ty không ngừng phát triển.

Hàng tháng Đảng uỷ có kế hoạch chương trình họp Đảng bộ, chi bộ cụ thể chi tiết, thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo đúng định kỳ và những ý kiến đề xuất về Đảng uỷ cấp trên.

Tập thể Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, mối quan hệ giữa các Chi bộ, Chính quyền và 02 Đoàn thể là một khối thống nhất; giải quyết kịp thời những tiêu cực phát sinh trong nội bộ nhà trường làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ IV, NĂM 2011

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Tỉnh lần thứ II, Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của quý III, nhanh chóng khắc phục những yếu kém tồn tại, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức. Đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý IV, năm 2011 như sau:

            I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

- Đảng bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm lo giáo dục, chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên, nhân viên và người lao động, đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho phù hợp với từng đối tượng. Qua học tập phải tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, quan điểm, đạo đức, lối sống và  phẩm chất nghề nghiệp đối với các hoạt động thực tiễn trong công tác.

- Đảng bộ lãnh đạo 03 chi bộ trực thuộc, Chính quyền và 02 Đoàn thể tăng cường theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động để lãnh đạo có biện pháp giải quyết kịp thời, làm hạt nhân chính trị, giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng đối với âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

- Phối hợp với cơ quan và các Đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng giáo dục lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, phẩm chất đạo đức trong sáng của Bác Hồ, lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của Công ty cho đảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động học tập noi theo.

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Đảng bộ coi đây là mặt công tác trọng tâm cần phải luôn nỗ lực phấn đấu. Do vậy mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao hơn nữa vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị phẩm chất đạo đức lối sống và quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên, nhân viên và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xuất kinh doanh năm 2011 đã được đề ra.                                 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc và nền nếp trong các hoạt động chuyên môn.

- Tăng cường công tác quản lý người lao động, đánh giá kết cụ thể của từng công trình so với kế hoạch để có biện pháp quản lý phù hợp, đánh giá hiệu quả kinh tế bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

- Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về các chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị cuộc sống cho đảng viên - cán bộ - nhân viên và người lao động. Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.          

- Tập trung lãnh đạo công tác tuyển lao động năm 2011 đạt kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm 2011, chủ động công tác chỉ đạo các chi nhánh, các đội thi công tổ chức thi nâng bậc cho người lao động đảm bảo đúng đủ về số lượng và đạt chất lượng đúng như kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng và nâng cấp công ty để chuẩn bị chào mừng 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì của tập thể Công ty.  

 

      III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

1. Công tác tổ chức cán bộ

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chống tư tưởng cục bộ, cá nhân, bè phái và các hiện tượng tiêu cực khác và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII (về xây dựng chỉnh đốn Đảng).

- Thực hiện chỉ thị số 10 – CT/TW của Bộ chính trị (Khoá IX) tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, theo tinh thần chỉ thị 30 của Bộ chính trị (khoá VIII).

- Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu cuối năm 2011 có 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với đơn vị.

- Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, các Đoàn thể nghiên cứu học tập quán triệt, nắm vững quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ để chủ động đánh giá, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Thực hiện tốt kết luận hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW3 (khoá VII); Nghị quyết TW9 (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

2. Công tác Đảng viên

- Đi đôi với công tác cán bộ; Đảng bộ tăng cường xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là thực hiện nghiêm Quy định 54 QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

- Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc đưa đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 03 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Từng Đảng viên phải phát huy tích cực vai trò lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, ra sức học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đạt hiệu quả, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Theo đúng quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, làm rõ quan hệ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Đảng bộ chủ động xác định chỉ tiêu phấn đấu phát triển đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2011 từ 01 đến 02 đảng viên; đặc biệt quan tâm đối với cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ đại học.

- Đảng bộ chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kết hợp với việc phân tích chất lượng đảng viên, tự phê bình và phê bình 3 tháng cuối năm 2011.

IV. CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

- Đối với Đảng bộ và từng cán bộ đảng viên cần phải nhận thức đầy đủ vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, phải quán triệt và thực hiện tốt quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Chính trị, quy định một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch về mọi mặt. Cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng nội bộ tốt để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, từng đảng viên tích cực tham mưu tốt cho Đảng uỷ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thường xuyên tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động có ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tài sản và bí mật của cơ quan, phát hiện và kịp thời báo cáo những hành vi, hoạt động có âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

- Công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp thường xuyên với Đảng ủy và các bộ phận có liên quan để kịp thời nắm bắt những thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên, để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch chủ động kiểm tra, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm minh.

- Kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng của 3 chi bộ và Đảng bộ Công ty được đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, theo tinh thần công văn kế hoạch số 015- KH/BTCĐUK ngày 25/08/2011 của Ban tổ chức Đảng ủy Khối về việc Kiểm tra công tác đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2011.

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện đề án đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, kiểm tra các loại hồ sơ như: hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc, hồ sơ họp chi bộ, hồ sơ quản lý đảng viên, sổ theo dõi và rèn luyện đảng viên và các loại hồ sơ như công văn đến, công văn đi.

VI. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

Xây dựng các tổ chức Đoàn thể thực sự vững mạnh, giáo dục cho Đoàn viên thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Chăm lo xây dựng lớp Đoàn viên ưu tú kế thừa cho Đảng.

1. Công đoàn cơ sở

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức của Đoàn viên công đoàn về truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam. Tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó nâng cao quan điểm, lập trường, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ công đoàn viên, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“,  thực hiện tốt các phong trào: “Người tốt - việc tốt”, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà; “Kế hoạch hoá gia đình”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm bồi giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, tạo điều kiện để Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân lao động, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đở lẫn nhau khắc phục khó khăn trong công tác và trong cuộc sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đảng bộ lãnh đạo Đoàn Công ty:

          - Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên - thanh niên; ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV và các TNXH khác; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hoá… góp phần xây dựng môi trường lao động lành  mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Đoàn cho ĐVTN; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

          - Phát huy tính xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện” trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là phong trào “Hiến máu nhân đạo”, tạo được động lực mạnh mẽ phát triển lên tầm cao mới, gắn liền với việc đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, tham gia tích cực các công tác xã hội. Tổ chức thực hiện tốt các công tác xã hội.

          - Tăng cường vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, tích cực xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, xây dựng Đảng và chính quyền; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt 02 cuộc vận động lớn của Đoàn là: “Xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh” và “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đối tượng cảm tình Đảng trong đoàn; đồng thời phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủyphải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Công ty nhằm thực hiện đạt được những phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra.

Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi bộ Cơ quan, Chi bộ Bắc Hà, Chi bộ Cơ giới – Vật tư tổ chức triển khai quán triệt phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ quý IV, năm 2011 cho tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị mình; đồng thời xây dựng kế hoạch chương trình công tác đối với từng bộ phận cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của Công ty.

licogi14.com
Bookmark and Share